กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

รายงานผลการจัดทำแผน KM

รายงานผลการจัดทำแผนการความรู้ในองค์กร ปภ

กลุ่ม
รายงานผลการจัดทำแผนการความรู้ในองค์กร ปภ
ส่วนวิชาการฯ สพบ.
ดาวน์โหลด :
รายงานผล KM 12 เดือน-2558.pdf ( 8.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
รายงานผล KM 12 เดือน-2554.pdf ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
รายงานผล KM 12 เดือน-2553.pdf ( 6.47 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
รายงานผล KM 12 เดือน-2552.pdf ( 10.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
รายงานผล KM 12 เดือน-2550.pdf ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 459 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1183 ครั้ง