กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

คลังความรู้ในองค์กร

เอกสารองค์กร

กลุ่ม
Logo กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
Logo ( 0.00 MB ) ( ดาวน์โหลด 404 ครั้ง)
10 ปี DDPM
ดาวน์โหลด :
ฺBanner ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 243 ครั้ง)
แผนการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤต
ดาวน์โหลด :
แผนบริหาร ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 334 ครั้ง)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ
ดาวน์โหลด :
มติคณะรัฐมนตรี ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 210 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3049 ครั้ง