กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

คู่มือ PMQA

คู่มือ

กลุ่ม
PMQA เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด :
PMQA2558.pdf ( 10.89 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 846 ครั้ง