กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ยุทธศาสตร์ ปภ.

ยุทธศาสตร์ ปภ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ ปภ
ดาวน์โหลด :
แผนยุทธศาสตร์ ปภ 2555-59.pdf ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 189 ครั้ง)
ยุทธศาสตร์ ปภ 2552-2554.pdf ( 62.69 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1075 ครั้ง