กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์
ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ : CKO

ผลผลิต KM ปี 2560

ผลผลิต KM ปี 2560

กลุ่ม
ผลการจัดการความรู้ KM ปี 2560
การปฏิบัติภารกิจของชุดสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) ในสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 2560
ดาวน์โหลด :
KM 2560.jpg ( 4.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 114 ครั้ง)
KM Best Practise ICS 2560.pdf ( 7.90 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 507 ครั้ง